FAALİYET ALANLARIMIZ

Ceza Hukuku

Soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasına, olağan kanun yolları ve olağanüstü kanun yollarında sanık müdafiiliği, müşteki, SSÇ, mağdur vekilliği kapsamında hukuk hizmetleri sağlıyoruz.

Tazminat Hukuku

Maddi veya manevi hakları ihlal edilen müvekkillerimizin lehine açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında hakları için yardımcı oluyoruz.​

Apartman ve Site Yönetimi Hukuku

Apartman ve Site Yönetimi avukatlığının gerektirdiği hukuki danışmanlık ve kat malikleri kurul kararlarının Kat Mülkiyeti Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirilmesinde hizmet vermekteyiz.

İdare Hukuku

İdare hukuku alanında, idarenin işlemlerine ve eylemlerine karşı İYUK çerçevesindeki davalarda haklarınızın korunması ve iadesi için çalışıyoruz.

Aile Hukuku

Türk Medeni Kanunu aile hukukundan kaynaklanan boşanma, ziynet, nafaka, velayet, evlenme izni vb. dava türlerinde müvekkillerimize yardımcı olmaktayız.

Miras Hukuku

Türk Medeni Kanunu miras hukuku hükümlerine göre ortaklığın giderilmesi, tapu iptal, tenkis, istihkak, veraset belgesinin iptali vb. davalarda haklarınızı koruyoruz.

İş Hukuku

İşçi veya işveren vekili olarak iş sözleşmesinin feshi, işçi alacakları, işveren hakları vb. iş kanunu hükümlerine göre arabuluculuk ve davalarda faaliyet gösteriyoruz.

Ticaret Hukuku

Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren Anonim, Limited, Kollektif, Komandit Şirketler ve TTK’ya tabi işlerde vekil ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

İcra ve İflas Hukuku

Alacaklı veya borçlu olduğunuz durumlarda adınıza açılmış veya açılacak icra ve iflas yoluyla takiplerde hak ve alacaklarınızı vekil sıfatıyla takip ediyoruz.